Hof Den Bosch 15 september 2015

ECLI:NL:GHSHE:2015:3589

Een verhuurder verhuurt meerdere woningen in een complex. Eén huurder veroorzaakt  ernstige overlast, en verstoort daarmee het rustig huurgenot van een andere huurder. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat de verhuurder dan moet ingrijpen, omdat hij verplicht is het rustig huurgenot van zijn huurders te waarborgen. Als de verhuurder niets doet is dat een toerekenbare tekortkoming.

Op deze jurisprudentie deed een huurder van bedrijfsruimte (een afhaalrestaurant)  een beroep toen hij werd bedreigd door de vorige huurder in verband met de overname van de inventaris. De nieuwe huurder beweerde daardoor geen rustig huurgenot te hebben, en meende dat de verhuurder toerekenbaar tekort schoot door daar niets aan te doen. Hij betaalde daarom de huur niet, en wordt gedagvaard door de verhuurder.

Het Hof in Den Bosch oordeelde op 15 september 2015  dat de onderhandelingen over overname van de inventaris in goed overleg aan de voormalige huurder en de nieuwe huurder zijn overgelaten, en dat de verhuurder geen verplichting heeft om op te treden tegen een voormalige huurder.

Edmond de Meijer (edm@bdmadvocaten.nl)

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3589

24 februari 2016