Een belangrijk onderdeel van het vastgoedrecht is het huurrecht. Wij adviseren bij het opstellen van huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte (met name 290-bedrijfsruimte en 230a bedrijfsruimte) en woonruimte. Daarnaast kunnen wij u bijstaan als u behoefte hebt aan verduidelijking over uw rechten en plichten volgens uw huurovereenkomst, bij voorbeeld over de vraag of er in juridische zin sprake is van een gebrek aan het gehuurde waarvoor de verhuurder aansprakelijk is.

Voor het beëindigen van huurovereenkomsten gelden verschillende regels voor 230a –bedrijfsruimte, 290-bedrijfsruimte en woonruimte. Met name voor de verhuurder is het beëindigen van een huurovereenkomst een juridisch mijnenveld. Voor 290-bedrijfsruimte en woonruimte gelden verschillende vormen van huurbescherming, en voor 230a-bedrijfsruimte geldt alleen ontruimingsbescherming.

Omdat een huurder van 290-bedrijfsruimte (heel grof samengevat: winkels en horeca) huurbescherming geniet en die van 230a-bedrijfsruimte (heel grof samengevat: kantoren en bedrijfshallen) niet, komt bij beëindiging van de huur regelmatig de vraag aan de orde of specifieke bedrijfsruimte onder de ene of de andere categorie valt.

Vaststelling van de huurprijs is een onderwerp waarover huurder en verhuurder zowel bij bedrijfsruimte als bij woonruimte van mening plegen te verschillen. In beginsel zijn partijen vrij om een huurprijs overeen te komen, maar bij niet geliberaliseerde woonruimte (sociale huurwoningen) is men gebonden aan de regels van het Woning Waardering Stelsel. Bij geliberaliseerde woonruimte (met een kale huurprijs vanaf EUR 710,68 in 2016) gelden geen beperkingen voor de hoogte van de huurprijs.

Bij 290-bedrijfsruimte zijn huurder en verhuurder vrij om de aanvangshuurprijs af te spreken. Maar er gelden regels voor nadere huurprijsvaststelling na de eerste huurtermijn. Die regels hebben betrekking op de procedure die ertoe moet leiden dat de huurprijs meer in overeenstemming wordt gebracht met de ontwikkeling van huurprijzen van soortgelijke bedrijfsruimte in de omgeving.

Een huurder van 290-bedrijfsruimte kan zijn onderneming aan een derde overdragen en vorderen dat de koper als huurder indeplaats gesteld wordt. Uiteraard zijn er gevallen waarin verhuurders daar bezwaar tegen hebben, en soms vinden zij daarmee gehoor bij de kantonrechter.

Een niet onbelangrijk aspect van de huurovereenkomst wordt gevormd door de servicekosten en de servicekostenafrekening. Zowel bij woonruimte als bij bedrijfsruimte vormen de servicekosten een bron van discussie.

Neem contact op met één van onze huurrechtadvocaten:

Mark L. Dingemans
020 3052983