Deze blog bevat een samenvatting van de volgende uitspraak:

Rechtbank Den Haag, 16 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5758

Gedaagden hebben als bestuurder hun vennootschappen gebruikt om bij NS Reizigers bijna honderd NS Business Cards te bestellen, in de wetenschap dat de op deze kaarten te maken reizen niet zouden kunnen worden betaald.

NS Reizigers biedt de NS Business Card aan voor het bedrijfsleven. Betaling van de met de NS Business Card gemaakte reizen vindt achteraf plaats. Gedaagden zijn sinds 2010 met elkaar gehuwd. In een periode van 4 jaren hebben gedaagden 6 besloten vennootschappen opgericht die vervolgens na een paar maanden tot een half jaar weer werden geliquideerd. Gedaagden hebben als bestuurder van de respectieve vennootschappen namens deze vennootschappen overeenkomsten met NS Reizigers gesloten ter zake de NS Business Cards. Hoewel bij voormelde vennootschappen slechts één of twee werkzame personen stonden geregistreerd, hebben gedaagden een NS Business Card aangevraagd voor ongeveer 90 gebruikers. NS Reizigers heeft de vennootschappen maandelijks facturen gestuurd voor het gebruik van de NS Business Cards welke facturen onbetaald zijn gebleven.

NS Reizigers stelt zich op het standpunt dat gedaagden misbruik hebben gemaakt van de door NS geleverde diensten in het kader van de NS Business Card op grond waarvan NS Reizigers de veroordeling van gedaagden tot betaling van de als gevolg hiervan door haar geleden schade vordert.

De rechtbank overweegt dat de vraag voorligt of gedaagden als bestuurder van de respectieve vennootschappen aansprakelijk zijn voor het onbetaald blijven van de facturen van NS. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Gelet op de gemiddelde levensduur van de zes vennootschappen van nog geen vier maanden en het ontbreken van concrete bedrijfsplannen, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden geconcludeerd dat gedaagden serieus bezig zijn geweest met het inrichten van een onderneming met als doel hiermee op de lange termijn een goede boterham te verdienen. De rechtbank concludeert dan ook dat gedaagden als bestuurders van de vennootschappen verplichtingen zijn aangegaan waarvan zij wisten dat de vennootschappen deze niet zouden nakomen op grond waarvan gedaagden aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Nu gedaagden de praktijken met de NS Business Cards niet hebben gestopt en zij telkens nieuwe vennootschappen hebben opgericht, is de rechtbank van oordeel dat gedaagden van het niet betalen van de vorderingen van NS Reizigers persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt en dat zij aansprakelijk zijn voor de door NS Reizigers geleden schade.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat