De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBIT) worden nogal eens bekritiseerd. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat ze gebruikt worden in situaties waarvoor ze niet bedoeld zijn. De vragen die in het artikel aan de orde komen zijn: Waarvoor zijn de ARBIT bedoeld? Wat zijn de aandachtspunten bij gebruik binnen het toepassingsgebied?

Voor het artikel kijk op de site van IT en Recht: ARBIT

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat