Bij het overlijden van een dierbaar familielid komt er naast het afscheid veel op u af. Eén van die zaken is de erfenis. Als het gaat om erfenissen kunnen zich situaties voordoen waarbij emoties en conflicten hoog oplopen. Bij verdeling van nalatenschappen kunnen die situaties uitlopen eindeloze en kostbare juridische procedures. De belangen van verschillende partijen kunnen uiteenlopen en met elkaar in botsing komen, waarbij de mogelijke gevolgen grote impact kunnen hebben op ieders persoonlijke situatie. Specifieke juridische kennis is noodzakelijk om helderheid te verschaffen.

Ike Rosier
020 3052984