Wanneer mensen uit elkaar gaan, lopen de emoties vaak hoog op. Uitgerekend in die toestand moeten er heldere afspraken worden gemaakt over scheiding, verdeling, alimentatie en omgangsregelingen. Dan hebt u een scherpe blik nodig. Overzicht. En de juiste woorden. Want de basis van rechtvaardigheid ligt in het woord. In de afspraken die op papier komen. Zwart op wit. Om daar de juiste woorden voor te vinden is deskundigheid nodig. Juridische kennis. Maar ook mensenkennis. En het kunnen doorzien van de situatie tijdens gesprekken, onderhandelingen en procedures. Die deskundigheid vindt u bij Ike Rosier.

Ike Rosier
020 3052984