Op IT en Recht verscheen deze week een stukje over een kort geding vonnis in een aanbestedingszaak. Op 3 oktober heeft Frank van ’t Geloof daarop een reactie geplaatst: ICT aanbesteding.

In de aanbesteding was onder meer gevraagd of schermen en workflow in de software aanpasbaar waren. Itelligence gaf daarbij aan in hoeverre dat het geval was, Educus gaf eenvoudig ‘ja’ als antwoord. Dat bleek verstandig: het voorbehoud van Itelligence leidde tot verlies van de opdracht. Niet aan de orde kwam of het onvoorwaardelijke ‘ja’ van Educus inderdaad zo onvoorwaardelijk was. Terwijl je zou denken dat juist die vraag de enige relevante zou zijn geweest. Hiermee is het een voorbeeld van waar de juridische benadering voorbij gaat aan de inhoud van een automatiseringsvraagstuk, en zo niet de gewenste positieve bijdrage levert aan softwareselectie.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat