Webshops zijn gebonden aan uitgebreide sets van regels voor ‘koop op afstand’ en consumentenrecht. Daarnaast zijn er nogal wat relevante regels op gebied van privacy. Niet alleen de website zelf, de betalings- en leveringsprocedures, maar ook de leveringsvoorwaarden moeten aan al die regels voldoen. bdm advocaten helpt u ervoor te zorgen dat uw webshop geen wetten schendt.

Neem contact op met:

Frank van 't Geloof
020 3052986