Software licenties (maatwerk of standaard software), reseller- en distributie-overeenkomsten, IT dienstverlening, IT outsourcing, managed services, virtualisatie, intellectuele eigendom, privacy. De IT is een gebied waarin verdeling van risico’s tussen leverancier en afnemer altijd een groot spanningsveld is. bdm advocaten stelt naast specifieke overeenkomsten voor al deze situaties ook standaard inkoop- en verkoop voorwaarden op en onderhandelt voor u over de toepasselijke voorwaarden.

Voor goede overeenkomsten (of algemene voorwaarden) is een diepgaand begrip van de producten en diensten waarom het gaat, essentieel. Bij uitstek bij IT. Zonder die kennis kunnen de meest relevante risico’s niet worden herkend en dus ook niet goed worden beheerst. Bij bdm advocaten vindt u die diepgaande materiekennis op het gebied van informatietechnologie.

Bij het oplossen van geschillen, al dan niet door middel van procedures, is die materiekennis van even groot belang als bij het sluiten van transacties.

Neem contact op met:

Frank van 't Geloof
020 3052986