Intellectuele Eigendom is een verzamelnaam voor diverse vormen van juridische bescherming van “voortbrengselen van de menselijke geest”. De vormen van Intellectuele Eigendom waarvoor bdm advocaten zijn cliënten bij staat zijn:

  • Auteursrecht: Het auteursrecht beschermt de maker van werken van “letterkunde, wetenschap of kunst”. Zodra de maker ervan creatieve keuzes heeft gemaakt die kenmerkend zijn voor hem als maker, kan daarvoor een beroep gedaan worden op het auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege: de maker hoeft zijn recht niet expliciet vast te leggen of te registreren. Auteursrecht is overdraagbaar.
  • Persoonlijkheidsrechten: Als de oorspronkelijke maker van een werk auteursrechten overdraagt, dan houdt hij automatisch de persoonlijkheidsrechten op het werk. De overnemer van de auteursrechten mag niet doen alsof hij de schepper van het werk is: dan pleegt hij inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de oorspronkelijke maker. Ook mag hij het werk niet verminken.
  • Portretrechten: Als er auteursrecht op een portret (dat wil zeggen een herkenbaar menselijk gezicht) ontstaat, dan heeft de maker van het portret die auteursrechten. Het portretrecht zorgt ervoor dat de geportretteerde niet helemaal rechteloos is ten opzichte van de auteursrechthebbende en ander gebruikers van het betreffende portret.
  • Naburige rechten: Sommige auteursrechtelijke werken lenen zich voor ‘uitvoeren ervan’. Bijvoorbeeld muziek en toneel. De uitvoerder van dergelijke werken voegen een dimensie toe aan de betreffende werken, en die toevoeging is beschermd als ‘naburig recht’, een recht dat in veel opzichten lijkt op het auteursrecht zelf.
  • Databaserecht: Data, ofwel gegevens, kent als zodanig geen wettelijke bescherming met een ‘eigendomskarakter’, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht. Echter, als iemand veel geld en moeite in het opbouwen van een database, een verzameling van gegevens dus, heeft gestoken, dan mag een ander daar niet zomaar mee aan de haal gaan. De investering die voor het verzamelen van de gegevens is gedaan, is wettelijk beschermd door het databaserecht.
  • Handelsnaamrecht: De naam waaronder een onderneming handelt, geniet wettelijke bescherming. Een onderneming mag zich niet voordoen als een ander. Zodra sprake is van gevaar van verwarring, is het gebruik van de handelsnaam van een ander verboden.
  • Merkrecht: Het recht op een merk komt tot stand door registratie van het merk. Een merk kan diverse vormen aannemen, waarbij ‘beeld’ en ‘woord’ de meest voorkomende vormen zijn. Merken kunnen veel waard zijn, waardoor de bescherming ervan voor veel organisaties bijzonder belangrijk is.
  • Domeinnaamrecht: Domeinnamen zijn altijd van een specifieke persoon, omdat die er een exclusieve overeenkomst voor heeft met de uitgevende instantie van de domeinnaam. Echter, het is onrechtmatig een domeinnaam te houden als die inbreuk maakt op een handelsnaam, persoonsnaam of merkrecht van een ander, of die om andere reden onrechtmatig gehouden wordt. De rechthebbende kan dan overdracht van de domeinnaam verlangen.

Neem contact op met:

Frank van 't Geloof
020 3052986