IT Recht bestaat uit IT Contractenbescherming van persoonsgegevens, electronische handel en geschilbeslechting. Bdm advocatemn heeft diepgaande juridische kennis en ook materiekenis op dit vlak. Die materiekennis is van vitaal belang. Immers, geschillen over IT zijn vaak zeer complex van aard. Bdm advocaten helpt IT afnemers te voorkomen dat geschillen projecten doen mislukken en tegelijk te voorkomen dat geschillen zo worden aangepakt, dat de juridische positie negatief wordt beïnvloed. Dat begint al aan het begin van een project met effectieve contracten. Maar, loopt het niet soepel, roep dan in een vroeg stadium onze hulp in. Als het niet meer anders kan, dan procederen wij voor zowel IT leveranciers als IT afnemers. Ook bij procederen is die materiekennis van doorslaggevend belang voor succes.

Neem contact op met:

Frank van 't Geloof
020 3052986