Vaak eindigen juridische procedures over een slecht werkend ICT systeem gunstig voor de leveranciers. Hoe komt dat? De belangrijkste reden is wellicht dat leveranciers vaak de voorwaarden bepalen, en afnemers die niet altijd even kritisch beoordelen en uitonderhandelen. Maar als er eenmaal echte problemen zijn, dan gaat het bijna altijd mis met de ‘ingebrekestelling’.

Als een ICT project niet lekker loopt, dan komen partijen vaak herhaald overeen dat het plan wordt aangepast. Dat is natuurlijk verstandig, maar het impliceert dat oude plannen zijn vervallen en niet meer gelden. Zo gaat de rechter daar ook mee om. En omdat dit vaak keer op keer gebeurt, is een opdrachtgever het op een bepaald moment zat en ontbindt dan de overeenkomst. Dat mag echter alleen als de leverancier ‘in verzuim’ is. De afnemer moet op een bepaald moment een duidelijke instructie geven aan de leverancier verplichtingen uit de overeenkomst binnen een bepaalde, maar wel redelijke, termijn na te komen. Alleen dat vormt een geldige ingebrekestelling. Als de leverancier dan nog steeds niet binnen die redelijke termijn nakomt, is hij in verzuim en mag ontbonden worden.

Als de afnemer in de veronderstelling leeft dat hij ontbonden heeft, terwijl de leverancier niet in verzuim is geraakt, dan lopen alle verplichtingen van de afnemer gewoon door, omdat de overeenkomst in stand blijft. Bovendien wordt de afnemer schadeplichtig ten opzichte van de leverancier wegens niet-nakoming van de overeenkomst.

ASR heeft de gevolgen (als erfenis van Fortis) van gebrekkige ingebrekestelling in 2009 zwaar te verduren gehad.
Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ2078

En in 2013 heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis ongeveer hetzelfde voor de kiezen gekregen:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2013:4678

Conclusie: “Bezint eer ge ontbindt”

Frank van ’t Geloof (fvtg@bdmadvocaten.nl)

24 februari 2016

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat