Op 15 mei is door Frank van ’t Geloof een evaluatie van de GIBIT gepubliceerd op de website van IT en Recht.

Gemeenten in Nederland gebruikten tot voor kort vaak de Algemene Rijksvoorwaarden IT-Overeenkomsten (ARBIT) als algemene voorwaarden om IT producten en diensten in te kopen. Daar ontbraken enkele belangrijke onderwerpen in en KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, dat gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun informatievoorziening, heeft het op zich genomen nieuwe voorwaarden op te stellen, specifiek voor gemeenten. In december 2016 zijn die voorwaarden, de GIBIT, uiteindelijk vastgesteld en beschikbaar gemaakt voor gebruik. Dit artikel evalueert deze voorwaarden en geeft aanbevelingen, zowel voor de GIBIT zelf voor toekomstige versies, voor gebruikers van de huidige versie en voor leveranciers die geconfronteerd worden met deze voorwaarden.

Lees meer op: http://www.itenrecht.nl/artikelen/gibit-de-gemeentelijke-it-inkoopvoorwaarden

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat