Frank van ’t Geloof (1964)

De kern van de internationaal georiënteerde praktijk van Frank richt zich:
– op overnames van ondernemingen en intellectuele eigendomsrechten, voornamelijk in de IT sector
– voor ICT bedrijven, op bescherming van de waarde van de onderneming
– voor afnemers van ICT, op het beperken van het afbreukrisico van ingebruikname en gebruik van bedrijfssoftware
– voor ondernemingen in het algemeen, maar IT bedrijven in het bijzonder, op privacy verplichtingen
– op geschillen over overeenkomsten

Voordat Frank advocaat werd, heeft hij als bedrijfskundige 20 jaar grote business systems implementatieprojecten geleid in de industrie en de handel. Hij heeft in 2009 de honours master commerciële rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en is daarna advocaat geworden bij bdm advocaten.

Met de unieke combinatie van zijn ICT ervaring, ondernemingsrechtelijke kennis, zijn sterke Engelse taalbeheersing en onderhandelingsvaardigheden, adviseert hij op praktische wijze op de gebieden van ICT contracten, softwaredistributie structuren, overnames, intellectuele eigendom, bescherming persoonsgegevens (privacy), ICT-aanbestedingen, rechtspersonenrecht, financieringen en bij de beheersing van geschillen.

Frank is part-time docent IT-Recht en Privacyrecht aan de opleiding Business ICT en Management van de Hogeschool van Amsterdam.

Naast zijn werk is hij bestuurslid van de Koninklijke Industrieele Groote Club. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten op de club, hij is penningmeester en hij is verantwoordelijk voor het erfgoed van de club.

Voor een uitgebreid profiel:

linkedin

e: fvtg@bdmadvocaten.nl

t: 020 3052986

m: 06 53814225