In december 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat een consument gebonden is aan een koopovereenkomst die hij online is aangegaan en dat hij daarom verplicht is de koopsom te betalen. Twee eerdere pogingen om via de rechter alsnog betaald te krijgen, liepen voor eiser Tickets4U op niets uit, maar nu dan eindelijk wel.

Een consument had in december 2012 het volledige online bestelproces doorlopen om tickets te kopen voor het “Open Air” festival op 8 juni 2013. Hij had alleen niet betaald en is ook niet naar het festival gegaan. De tickets waren echter gekocht en zijn gereserveerd gebleven, waardoor ze niet alsnog opnieuw verkocht konden worden. De consument had ook niet de moeite genomen de overeenkomst te ontbinden, terwijl de verkoper (Tickets4U), naar aanleiding van het uitblijven van de betaling, de consument in januari 2013 per e-mail heeft gewezen op zijn recht dat te doen. De rechter was van oordeel dat er een overeenkomst tot stand gekomen was en er dus een betalingsverplichting was.

Nu was het al een hele tijd geleden. Tickets4U vorderde schadevergoeding en betoogde dat de korte verjaringstermijn voor consumenten niet van toepassing zou zijn. De rechter vond dat onzin: de vordering is gebaseerd op een consumentenovereenkomst en dus geldt die korte verjaringstermijn wel. Het oordeel van de rechter komt er op neer, dat door een vordering anders te formuleren de consumentenbescherming niet aan de kant gezet kan worden.

Vervolgens was het de vraag of de vordering verjaard was. Tickets4U heeft in de loop van de tijd regelmatig herinneringen gestuurd. De consument had geen adreswijziging aan Tickets4U doorgegeven, waardoor de aanmaningen niet bij hem waren aangekomen. De rechter vond dat de consument zijn nieuwe adres door had moeten geven. Dat de aanmaningen niet aangekomen zijn, is daardoor voor risico van de consument in dit geval, en de aanmaningen hebben de verjaring daardoor gewoon gestuit.

Uit deze uitspraak blijkt dat consumentenrechten ook grenzen kennen, hoezeer dat soms ook anders lijkt.

De uitspraak is hier te vinden.

Frank van ’t Geloof (fvtg@bdmadvocaten.nl)

9 januari 2017

 

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat