GIBIT: Gemeentelijk inkoopvoorwaarden voor IT

Op 15 mei is door Frank van 't Geloof een evaluatie van de GIBIT gepubliceerd op de website van IT en Recht. Gemeenten in Nederland gebruikten tot voor kort vaak de Algemene Rijksvoorwaarden IT-Overeenkomsten (ARBIT) als algemene voorwaarden om IT producten en diensten in te kopen. Daar ontbraken[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/gibit-gemeentelijk-inkoopvoorwaarden-voor-it/" align="left"]
[divider_top]

Dynamische IP adressen als Persoonsgegevens

Het Hof van Justitie van de EU heeft in oktober 2016 besloten dat ook dynamische IP adressen persoonsgegevens zijn. In Computer Law Review International heb ik op deze uitspraak ‘Remarks’ gepubliceerd. Op basis van mijn analyse in dat artikel moet de conclusie worden getrokken, dat het Hof[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/dynamische-ip-adressen-als-persoonsgegevens/" align="left"]
[divider_top]

De voorwaardelijke ontbinding en de WWZ, procesrecht en bewijsrecht

Op 23 december 2016 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen geoordeeld dat ook onder de WWZ voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog (beperkt) mogelijk is. In diezelfde uitspraak werd beslist dat het bewijsrecht in beginsel van toepassing is op ontbindingsprocedures. Een aantal procesrechtelijke knopen[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/de-voorwaardelijke-ontbinding-en-de-wwz-procesrecht-en-bewijsrecht/" align="left"]
[divider_top]

Consumentenrecht ontslaat consument niet van iedere plicht

In december 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat een consument gebonden is aan een koopovereenkomst die hij online is aangegaan en dat hij daarom verplicht is de koopsom te betalen. Twee eerdere pogingen om via de rechter alsnog betaald te krijgen, liepen voor eiser Tickets4U op[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/consumentenrecht-ontslaat-consument-niet-van-iedere-plicht/" align="left"]
[divider_top]

ADO vs. Wang 1-0?

Na 5 nederlagen op rij won ADO afgelopen zondag nipt met 1-0 van Sparta. Een dag later (gisteren) was er opnieuw “winst”, ditmaal tegen Wang en zijn vennootschap United Vansen International Sports Co., Ltd (“UVS”) bij de Ondernemingskamer (“OK”). UVS houdt sinds 27 januari 2015 alle (gewone)[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/ado-vs-wang-1-0/" align="left"]
[divider_top]

Verkoop van Login Consultants wint Best Small Cap Award 2016

In de zomer van 2016 heeft Orange Group het Nederlandse Login Consultants overgenomen van Login International Group. Frank van ’t Geloof van bdm advocaten had als lead counsel voor Login International Group de leiding over deze transactie. Eric-Jan van Leeuwen, CEO, en Gerhard van der Zwan, CFO[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/acquisitie-van-login-consultants-wint-best-small-cap-award-2016/" align="left"]
[divider_top]

Geen auteursrecht op lesmethodes

Een steeds terugkerende vraag als iemand een prachtige methode ergens voor heeft ontwikkeld is: Hoe kan ik die methode beschermen? Helaas, methodes komen niet voor bescherming door het auteursrecht in aanmerking (en trouwens ook niet voor andere vormen van wettelijk bescherming). Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/geen-auteursrecht-op-lesmethodes/" align="left"]
[divider_top]

Persoonsgegevens: Wat is dat eigenlijk?

Door de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming staat de bescherming van persoonsgegevens weer volop in de belangstelling. Niet alleen omdat een aantal eisen aangescherpt worden in de verordening, maar vooral ook omdat de sancties op niet-naleving nogal drastisch verhoogd worden. Als je het hebt over bescherming[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/persoonsgegevens/" align="left"]
[divider_top]

Onderfinanciering bedrijf: bestuurder aansprakelijk voor loonbetaling.

De heren A en B  starten een bedrijf met als doel het opleiden van personeelsleden in de beveiligingsbranche. A en B zijn beiden (indirect) aandeelhouder en bestuurder. A neemt (voor onbepaalde tijd) met ingang van april 2013 een personeelslid aan als opleider/trainer. Deze werknemer X ontvangt slechts[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/onderfinanciering-bedrijf-bestuurder-aansprakelijk-voor-loonbetaling/" align="left"]
[divider_top]

Bedenktermijn bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: wanneer vangt die aan?

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 werd voor de werknemer een bedenktermijn geïntroduceerd voor gevallen waarin werkgever en werknemer een overeenkomst sluiten, waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze bedenktermijn bedraagt twee weken en moet uitdrukkelijk in de beëindigingsovereenkomst worden

[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://bdmadvocaten.nl/bedenktermijn-bij-beeindiging-van-een-arbeidsovereenkomst-met-wederzijds-goedvinden-wanneer-vangt-die-aan/" align="left"]
[divider_top]