Voor een werkgever is ontslag vaak een moeilijke (maar nodige) beslissing, die onverwachte risico’s en hoge kosten kan meebrengen. Ook voor een werknemer is ontslag een ingrijpende gebeurtenis. Zeker sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht zodanig star en bureaucratisch geworden dat alleen grote(re) werkgevers met een professionele personeelsafdeling nog de weg kunnen vinden in de doolhof. De advocaten van bdm hebben de vereiste kennis in huis en kunnen bogen op tientallen jaren ervaring met arbeidsrecht, in het bijzonder het ontslagrecht.

Neem contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten:

Mark L. Dingemans
020 3052983
Bert Bakhuis
020 3052987
Ike Rosier
020 3052986