Op alle diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die hier te vinden zijn.
Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

bdm advocaten heeft een klachtenprocedure. Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening door ons kantoor en wenst u deze niet direct bij de betrokken advocaat in te dienen, dan kunt u contact opnemen met één van onze klachtenfunctionarissen:

Barend Jan van Spaendonck

of

Bert Bakhuis