Vaststellingsovereenkomst geeft geen recht op transitievergoeding

Rechtbank Midden Nederland, sector Kanton,  11 december 2015  

ECLI:NL:RBMNE:2015:8803

Werknemer A spreek met uitzendbureau Timing af het dienstverband per 29 september 2015 niet voort te zetten wegens een verschil van inzicht. Zij leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Bepaald wordt onder meer dat het initiatief van de beëindiging bij de werkgever lag. Partijen maken een aantal zakelijke afspraken en sluiten af met de standaardfrase dat zij “over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben”. De vaststellingsovereenkomst bevat een bedenktijd. Binnen 14 dagen kan werknemer middels een schriftelijke verklaring aan werkgever de vaststellingsovereenkomst ontbinden.

Werknemer bedenkt zich vervolgens te laat. Hij wenst na enige tijd (toch) in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. Werknemer stelt dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever zou zijn opgezegd. Voorts suggereert werknemer dat werkgever de verplichting van goed werkgeverschap zoals neergelegd in artikel 7:611 BW niet is nagekomen door werknemer niet te wijzen op zijn “recht” op een transitievergoeding.

De kantonrechter stelt vast dat de partij-afspraken kwalificeren als een vaststellingsovereenkomst en niet als een opzegging. De rechter overweegt dat tussen beide varianten een belangrijk verschil zit. Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft de werknemer in beginsel geen recht op een transitievergoeding en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever wel. De gekozen beëindigingsroute is derhalve van belang voor een eventuele betalingsverplichting van de werkgever.

Een werkgever is volgens deze kantonrechter niet gehouden een werknemer te informeren over een aanspraak op de transitievergoeding. Er bestaat geen “algemene spreekplicht” voor de werkgever om bij onderhandelingen over het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer te wijzen op zijn eventuele aanspraak op een transitievergoeding.

Bert Bakhuis (bb@bdmadvocaten.nl)

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:8803

4 maart 2016

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat